ROUBENKY KLASICKÉ

Klasické roubenky jsou převážně stavěny ze syrového konstrukčního hranolu. Vysoký podíl ručního zpravování, těmto stavbám propůjčuje osobitý a stylový vzhled. Novou roubenku lze povrchově upravit tak, že bude vypadat jako 100 let stará tesaná roubenka.

Spára se většinou uzavírají dřevěnou lištou svloženou izolací, která je po celou dobu stavby absorbuje jakýkoli pohyb dřevěného masívu. Spáru je také možné vymazávat toto ale lze udělat až po seschnutí konstrukcí kdy se dřevo tzv. vyřádí a nehrozí vypraskání spárové vymazávky. Novou alternativou tomuto systému může být vyplnění spáry speciálnímI tmely.

Rohový spoj je proveden na klasickou rybinu nebo zámkem s přetaženým záhlavím. Aby sesychací proces nijak nebrzdil vloženými péry a došlo k maximálnímu stlačení rybin je stavba osazována spárovou izolací a péry až po obeschnutí hranolů. Po tuto dobu je díky otevřeným spárám docíleno dokonalé proudění vzduchu. Z těchto důvodů nevznikají dřevokazné procesy, plísně a jiné pro roubenku nebezpečné situace.