PROJEKTY & REALIZACE

Klasické roubenky stavíme z konstrukčních hranolů klasickým tesařským způsobem v rozích na rybinový spoj bez použití hřebíků a jiných spojovacích pomůcek. Při stavbě samotné je použito ostrohranně řezaných hranolů, které mají pohledové strany ohoblovány. Protože je potřeba, aby konstrukce roubenky sesedacím procesem maximálně stlačila rohové rybiny a tím zatěsnila rybinové spoje, osazujeme spárové izolace proti unikům tepla i proti vodě až po sesednutí domu. Po tuto dobu je díky otevřeným spárám docíleno dokonalého proudění vzduchu, a tedy vysušení konstrukce roubenky. Výsušný proces je díky otevřeným spárám hrubé stavby zrychlen a je tak zkrácena i technologická přestávka potřebná k vysušení konstrukcí. Nevznikají poté ani dřevokazné procesy, které by měly za následek poškození stavby.

Zabýváme se stavbou domů ze dřeva a díky této naší filozofii je pro nás možnost použití přírodních materiálů samozřejmostí. Je možno použít nadkrokevní termoplášť dřevovláknitými systémovými deskami, konopné izolace, hliněné omítky a cihly. Do našich staveb je také možno dodat srubové vnitřní obklady, překládané valašské záklopy stropů atd.

Jednotlivé fáze stavby

Projektová dokumentace:
Zhotovení projektové dokumentace pro různé stupně stavebního řízení dle platné legislativy.

Roubený skelet:
Stavba s roubenými konstrukcemi a vazbou střechy. Stavbu může investor dokončit svépomocí podle projektu schváleného ve stavebním řízení.

Hrubá stavba roubenky:
Stavba s roubenými konstrukcemi a vazbou střechy, záklopem střechy, střešní krytinou a zabedněnými štíty. Individuálně lze dodat okna, dveře a zateplení stavby. Stavbu může investor dokončit svépomocí podle projektu schváleného ve stavebním řízení.

Roubenka na klíč:
Celková dodávka stavby v dohodnutém rozsahu dle projektové dokumentace schválené ve stavebním řízení a položkového rozpočtu.